Zoeken naar:

RD CCA | Rijbewijs Domein
Rijscholenbranche | Rijonderwijssector

 

RD CCA biedt inzicht en handvaten voor bestuurders, projectleiders, architecten, analisten en alle professionals die zich bezig houden met ketenbrede informatievraagstukken.
RD CCA is een ketenreferentiearchitectuur, waarin het gehele RijbewijsDomein wordt beschouwd.

 

RD CCA is niet bedoeld als referentiearchitectuur voor (de enterprisearchitectuur van) individuele organisaties. Andere referentiearchitecturen, met een meer branchegerichte invulling, bieden daartoe de juiste handvatten. Voorbeelden van branchegerichte referentiearchitecturen zijn te vinden op de websites van organisaties voor de rijscholenbranche.

 

RD CCA bestaat uit 2 eenheden;
1. Een rijscholenbranche met een economische structuur
2. Een rij onderwijssector met visie, doelen en architectuur

 

RD CCA ketenpartijen hebben betrekking op;
1. De overheid met beleid en verantwoordelijkheid
2. Het rijonderwijs met ontwikkeling over veiligheid
3. Rijscholen met belang, welzijn en producten
4. Examens, toetsing en handhavingsprocedures

 
Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.