Zoeken naar:

RD CCA | Rijbewijs Domein
Rijscholenbranche | Rijonderwijssector

 

De informatie-uitwisseling tussen organisaties wordt ondersteund met referentiecomponenten en standaarden. Een referentiecomponent is een generiek beschreven applicatie die noodzakelijk is voor informatieverwerking in de keten. Referentiecomponenten kennen verschillende implementaties in de vorm van applicaties.

 

Abonnementenservice;
Een dienst, waarbij een ketenpartij zich kan abonneren op het zich voordoen van een relevante gebeurtenis in het leven van een bepaalde persoon, bijvoorbeeld overlijden, verhuizing, een inschrijving of uitschrijving of het halen van een diploma/certificaat/rijbewijs.

 

Adresboek van databases met opleidingsaanbod;
Adressenboek van de verschillende publicaties van opleidingsaanbieders.

 

Afspeelomgeving digitaal leermateriaal;
Een omgeving voor de onderwijsvolger waar een digitaal leermiddel in wordt afgespeeld. Kan een Elektronische Leeromgeving (ELO) zijn.

 

Authenticatiedienst instelling;
Middel dat toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve diensten.

 

Basisregister rijonderwijs;
Het basisregister rijonderwijs bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diploma/certificaatgegevens van instellingen en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de instellingen deze gegevens elektronisch aan bij CCA. CCA registreert ze in het basisregister rijonderwijs.

CCA levert de gegevens vervolgens door aan partijen die hier volgens de wet gebruik van mogen maken voor de uitvoering van hun taken. Voorbeelden zijn het ministerie van IenW, Inspectie van het rijonderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en gemeenten.

 

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.