Zoeken naar:

RD CCA | Rijbewijs Domein
Rijscholenbranche | Rijonderwijssector

 

Efficiënte samenwerking draait om ‘interoperabiliteit’: het vermogen van organisaties in de rijonderwijsketen om met elkaar te communiceren en te interacteren.

 

We onderscheiden daarbij;

 

  1. technische interoperabiliteit (“Hoe knopen we systemen aan elkaar?”)
  2. semantische interoperabiliteit (“Hoe zorgen we ervoor dat partijen elkaar inhoudelijk begrijpen?”).

 

Op technisch vlak wordt aan het interoperabiliteitsvraagstuk invulling gegeven door;

 

  1. een educatiekoppeling.
  2. een voorgestelde transactiestandaard voor berichtuitwisseling in de rijonderwijsketen.

 

Het Kernmodel Rijonderwijsinformatie (KRI) is gericht op semantische interoperabiliteit. Het KRI is het semantisch model van RD CCA en beschrijft als zodanig de semantiek van de begrippen die aan de orde zijn in de verschillende ketenprocessen: de verschillende gegevenssoorten in de ketenprocessen zijn 1-op-1 gerelateerd aan KRI-begrippen.

De laatste zijn tegelijkertijd ook gerelateerd aan begrippen afkomstig uit andere bronnen zoals (in de naaste toekomst) het RD CCA gegevenswoordenboek.

Het geheel van via het KRI aan elkaar gerelateerde semantische bronnen noemen we het semantisch landschap.

 

Het rijonderwijs kenmerkt zich door een opdeling van het rijonderwijsveld in verschillende autonome sectoren.

Elk van deze sectoren gebruikt een eigen jargon. Ook veel processen kennen een eigen terminologie, soms sectorgebonden, soms tussen sectoren en soms over sectoren heen.

De oplossing die het KRI biedt is dan ook bewust niet vormgegeven als een afgedwongen standaardtaal die sector- en proceseigen terminologie moet vervangen.

In plaats daarvan biedt het KRI een gemeenschappelijk beeld dat herkenbaar is voor alle partijen, een ‘ankerplaat’ die als een soort Esperanto kan dienen wanneer vanuit verschillende sectoren of verschillende processen wordt samengewerkt.

 

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.