Zoeken naar:

RD CCA | Rijbewijs Domein
Rijscholenbranche | Rijonderwijssector

 

Om te bepalen wie binnen de RijbewijsDomein wat met welke gegevens mag (of moet) doen, ligt het voor de hand om uit te gaan van een ‘eigenaarschap’ van gegevens. Een formeel (juridisch) eigenaarschap van gegevens bestaat echter niet. Bovendien zullen vanuit verschillende rollen verschillende partijen ‘iets’ met gegevens moeten doen – een absoluut eigenaarschap is dus, los van de juridische context, uitgesloten.

Om invulling te geven aan de vraag ´wie doet wat met welke rijonderwijsgegevens?´ maken we daarom onderscheid in zeven zeggenschappen die partijen kunnen hebben over verschillende gegevens.

 

  • Accorderen uitwisseling (Deze zeggenschap bepaalt welke partij toestemming moet geven voordat bepaalde gegevens in de keten mogen worden uitgewisseld.)
  • Beschikbaar stellen (Deze zeggenschap bepaalt welke partij in een ketenproces bepaalde gegevens beschikbaar stelt. Vanuit het principe Eenmalige registratie meervoudig gebruik zou voor elke gegevenssoort steeds één en slechts één partij de bron van gegevens moeten zijn. Staande praktijk en wettelijke bepalingen maken echter dat gegevens nog vaak op verschillende plaatsen geregistreerd worden en (dus) door verschillende partijen beschikbaar worden gesteld.)
  • Corrigeren en bijwerken (Deze zeggenschap bepaalt welke partij de bevoegdheid heeft om gegevens aan te (laten) passen.)
  • Inwinnen (Deze zeggenschap bepaalt welke partijen bepaalde gegevens mogen inwinnen ter verdere verwerking.)
  • Inzien (Deze zeggenschap bepaalt welke partijen de gegevens mogen inzien.)
  • Registreren (Deze zeggenschap bepaalt welke partij bepaalde gegevens registreert ten behoeven van de keten. Zie ook de opmerking over meervoudige registratie bij Beschikbaar stellen.)
  • Vernietigen (Deze zeggenschap bepaalt welke partij de bevoegdheid heeft om gegevens te vernietigen. Vaak ligt aan de invulling van deze zeggenschap wettelijke bepalingen met betrekking tot bewaartermijnen ten grondslag.)

 

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.