Zoeken naar:

RD CCA | Rijbewijs Domein
Rijscholenbranche | Rijonderwijssector

 

Voor het toepassen van RD CCA zijn de volgende hulpmiddelen beschikbaar:

 

Structuurscans
Met de RD CCA structuurscan worden op systematische wijze alle structuuraspecten van een standaard of voorziening in kaart gebracht en worden knelpunten en kansen gesignaleerd.
Ontwerpkaders
Ontwerpkaders bieden handvatten voor projecten en ketenpartijen om ontwikkelingen in lijn met KR uit te voeren
Thema’s
Thema’s groeperen belangrijke, structureel significante ontwikkelingen in het rijonderwijs

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.