Zoeken naar:

RD CCA | Rijbewijs Domein
Rijscholenbranche | Rijonderwijssector

 

Ontwerpkaders bieden kaders aan opdrachtgevers, projectontwerpers en uitvoerders om projecten en ontwikkelingen in lijn met de RD CCA uit te voeren. De ontwerpkaders zijn ingedeeld naar ontwerpgebied:

 

Afnemers bepalen benodigde betrouwbaarheidsniveaus op basis van risicoanalyse
Gebruik onderwijsidentiteit waar nodig
Gebruik pseudoniem waar mogelijk

 

Kwaliteitsborging van identiteiten
Ketenpartijen maken afspraken over de te realiseren ambitieniveaus en spreken elkaar daarop aan

 

Continuïteit van de dienstverlening
Ketenpartijen waarborgen de continuïteit van dienstverlening (ook bij calamiteiten)

 

De juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats
Ketenpartijen zorgen ervoor dat de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar

 

Duidelijke eisen en verwachtingen
Ketenpartijen maken duidelijk welke eisen en verwachtingen ze van elkaar hebben

 

Gebruik technieken voor veilig programmeren
Ketenpartijen gebruiken technieken voor veilig programmeren

 

Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk
Ketenpartijen bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk

 

Handelingen zijn herleidbaar
Ketenpartijen zorgen dat handelingen herleidbaar zijn

 

Incident response
Ketenpartijen zorgen voor een goede incident response

 

Proactief technisch beheer
Ketenpartijen voeren proactief technisch beheer uit

 

Sectorbrede frameworks en baselines
Ketenpartijen werken aan het opstellen en gebruik maken van sectorbrede frameworks en baselines

 

Transparantie over maatregelen
Ketenpartijen zijn transparant over de genomen privacy- en beveiligingsmaatregelen

 

Valideer persoonsgebonden gegevens
Ketenpartijen waarborgen de toewijzing van persoonsgebonden gegevens

 

Voldoende meet- en controlepunten
Ketenpartijen zorgen voor voldoende meet- en controlepunten

 

Voorkom aantasting van integriteit
Ketenpartijen voorkomen aantasting van de integriteit van gegevens

 

Voorkom ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid
Ketenpartijen voorkomen ongewenste traceerbaarheid en vindbaarheid van personen

 

Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding
Ketenpartijen voorkomen onrechtmatige toegang tot of verspreiding van gegevens

 

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.