Zoeken naar:

RD CCA | Rijbewijs Domein
Rijscholenbranche | Rijonderwijssector

 

Met de RD CCA structuurscan worden op systematische wijze alle structuuraspecten van een ketenafspraak in kaart gebracht en worden knelpunten en kansen gesignaleerd. Met een ‘ketenafspraak’ wordt hier elke vorm van overeenstemming tussen partijen in het rijonderwijsdomein bedoeld, waaronder standaarden, begrippensets, informatiemodellen, (domein)structuur en (generieke) voorzieningen.

 

De scan biedt de aanvrager concrete handvatten voor toepassing van RD CCA, en de mogelijkheid om lessen en ervaringen uit het project terug te koppelen aan RD CCA. De resultaten uit een structuurscan kennen drie belangrijke doelgroepen:

 

  1. De aanvrager van de structuurscan kan op basis van de scanresultaten en adviezen knelpunten en kansen signaleren en daar onder eigen regie opvolging aan geven;
  2. De structuurraad krijgt op basis van de uitkomsten van de structuurscan inzicht in de toepassing en toepasbaarheid van RD CCA, en leidt daar mogelijke verbeteringen voor de ketenreferentiestructuur uit af;
  3. Andere ketenpartijen worden via de gepubliceerde structuurscan in staat gesteld kennis te nemen van structuurwijzigingen in de keten en het belang hiervan voor de eigen organisatie of achterban te bepalen. Dit ondersteunt transparantie in de keten en een gelijke informatiepositie.

 

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.