Zoeken naar:

RD CCA | Rijbewijs Domein
Rijscholenbranche | Rijonderwijssector

 

Doel van de thema’s

 

Een thema geeft overzicht over de ontwikkelingen op een deel van de ketenstructuur. Op basis hiervan:

 

  • kan de structuurraad van Educatiestandaard advies uitbrengen aan de Standaardisatieraad en aan ketenprojecten rondom het gebruik en beheer van de architectuurcomponenten.
  • kan geput worden uit reeds geïnventariseerde afspraken, ontwerpkaders en methodieken voor ondersteuning in nieuwe ontwikkelingen. Daarmee wordt het hergebruik bevorderd.
  • kan de doorontwikkeling van afspraken en voorzieningen geleid worden naar betere aansluiting op elkaar binnen de ketens.

 

De thema’s

 

Ontwikkelingen op het gebied van het rijonderwijs zijn gegroepeerd in thema’s:

 

Examineren Toetsen Oefenen
Examineren, toetsen en oefenen zijn belangrijke onderdelen van het leerproces. Deze processen worden in toenemende mate digitaal ondersteund. Er zijn bijzonder veel ontwikkelingen op het gebied van de (digitale) ondersteuning van deze processen, en op het inpassen van deze processen in het leerproces zelf.

 

Semantisch landschap
Het rijonderwijsveld bestaat uit autonome sectoren met elk een eigen jargon. Binnen en tussen die sectoren bestaan diverse processen waar partijen gegevens met elkaar uitwisselen. Om die uitwisseling effectief te laten zijn, zijn onderlinge afspraken nodig waaronder afspraken over wat we bedoelen met begrippen en termen.

 

Identiteiten authenticatie en autorisatie
Bij het uitwisselen van informatie binnen de rijonderwijsketen spelen steeds twee belangrijke vragen: a) met wie dient de informatie te worden uitgewisseld? en b) over wie gaat de informatie?. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zijn afspraken over de identiteiten van betrokken partijen nodig.

 

Open data
Relevante gegevens over rijonderwijsinstellingen en rijopleidingen moeten openbaar, goed vindbaar, vergelijkbaar en bruikbaar zijn. Met andere woorden: het rijonderwijs moet transparant zijn. Ouders en rijonderwijsvolgers kunnen zo een rijschool kiezen die bij hen past. Onderwijsinstellingen kunnen hun prestaties onderling vergelijken en daardoor verbeteren.

 

Veilige en betrouwbare onderwijsketen
Binnen het rijonderwijs vervult ict een belangrijke rol. Op verschillende manieren wordt gebruik gemaakt van ict-dienstverlening voor rijonderwijskundige of rijonderwijsondersteunende doeleinden. De aard en inhoud van deze ict-dienstverlening kunnen onderling sterk verschillen, maar zij hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevensbewerking cruciaal is.

 

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.